Goldfeldov-Quandtov test

Goldfeldov–Quandtov test (Goldfeld-Quandt test) je často používaným testom heteroskedasticity. Jeho kľúčovým krokom je vyradenie presne určeného počtu centrálnych pozorovaní vysvetľujúcej premennej, o ktorej predpokladáme, že spôsobuje heteroskedasticitu. Testovacie kritérium má Fisherovo (F) rozdelenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *