fantómový zoznam materiálu – občasný zoznam materiálu

Fantómový Zoznam Materiálu: Skrytý Kľúč k Efektívnej Výrobe

Fantómový zoznam materiálu je dôležitým nástrojom v oblasti výroby, ktorý umožňuje efektívne plánovanie a riadenie materiálových požiadaviek, najmä pri občasnej zostave. Tento článok sa bude venovať tomuto ekonomickému pojmu a jeho významu v kontexte výroby.

Definícia Fantómového Zoznamu Materiálu

Fantómový zoznam materiálu je špeciálny typ zoznamu materiálu, ktorý kóduje a štruktúruje techniku a komponenty, ktoré sú používané v občasnej zostave, nie na bežnom sklade. Pri občasnej zostave sa čas potrebný na realizáciu približuje nule a veľkosť dávky je dodávaná systémom nespojitej postupnosti množstva, známym ako „lot for lot“ plánovanie. Toto umožňuje systému plánovania materiálových požiadaviek (MRP) prejsť cez požiadavky priamo prostredníctvom fantómovej zostavy ku svojim komponentom, pričom si ponecháva schopnosť prepojenia na základe ľubovoľných občasných zásob podzostavy.

Význam Fantómového Zoznamu Materiálu

Fantómový zoznam materiálu je kľúčovým nástrojom v oblasti výroby a materiálového riadenia. Jeho význam spočíva v niekoľkých kľúčových aspektoch:

  • Optimalizácia Plánovania: Fantómový zoznam materiálu umožňuje efektívne plánovanie materiálových požiadaviek pri občasnej zostave. Tým sa minimalizujú zásoby a náklady spojené s materiálmi.
  • Komplexný Prehľad: Pomocou fantómovej zostavy je možné mať komplexný prehľad o všetkých komponentoch a technike, ktoré sú potrebné pri občasnej zostave. To zjednodušuje riadenie procesu výroby.
  • Presné Plánovanie: Fantómový zoznam materiálu zabezpečuje, že materiály sú k dispozícii v správnom množstve a v správnom čase, čo zabraňuje oneskoreniam a problémom s dostupnosťou materiálov.

Záver

Fantómový zoznam materiálu je dôležitým nástrojom v oblasti výroby, ktorý umožňuje efektívne riadiť materiálové požiadavky pri občasnej zostave. Jeho význam spočíva v optimalizácii plánovania, komplexnom prehľade a presnom plánovaní materiálov. Pre výrobné spoločnosti je to neoddeliteľná súčasť procesu výroby, ktorá prispieva k zlepšeniu efektivity a konkurencieschopnosti.

Zoznam materiálu kódujúci a štruktúrujúci techniku, používanú predovšetkým pri občasnej zostave (nie na sklade). Pri tejto občasnej zostave je čas potrebný na realizáciu nulový a veľkosť dávky je dodávaná systémom nespojitej postupnosti množstva (lot for lot). Toto umožňuje MRP logike prejsť cez požiadavky priamo prostredníctvom fantómovej zostavy ku svojim komponentom, ale ponecháva si svoju schopnosť prepojenia na základe ľubovolných občasných zásob podzostavy. Poznámka: V tomto kontexte fantóm je kódovaný produkt, alebo podzostava v zozname materiálu, ktorý nie je naplánovaný na výrobu, ale sa iba využíva ako medzi krok v plánovaní materiálových požiadaviek.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥