Európsky súdny dvor

– zabezpečuje výklad a dodržiavanie zmlúv Európskeho spoločenstva a Európskej únie. Jeho sudcovia sú ustanovení vládami členských štátov na obdobie šiestich rokov, rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov. Sídlom súdneho dvora je Luxemburg. K jeho úlohám

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥