Európska šestka

Európska šestka: Začiatky Európskej Integrácie

– značí šesť krajín, ktoré tvorili Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (založené v r. 1951), neskoršie Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (založené v r. 1957). Konkrétne ide o Belgicko, Francúzsko, Holandsko,

Termín „európska šestka“ je historicky dôležitým pojmom v kontexte európskej integrácie. Označuje šesť krajín, ktoré boli zakladajúcimi členmi Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO) v roku 1951, a neskôr sa stali členmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v roku 1957. Týmito šiestimi krajinami boli Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko.

Historický Kontext

Po skončení druhej svetovej vojny sa Európa ocitla v zlomovom okamihu svojej histórie. Spustošená vojnovými následkami a rozdelená ideologickými rozporuplnosťami, potrebovala nový spôsob, ako zabrániť budúcim konfliktom a zabezpečiť prosperitu pre svojich občanov. Európska integrácia sa stala riešením tohto problému.

Úloha Európskej Šestky

Šesť zakladajúcich členov ESUO a neskôr EHS mali za úlohu vytvoriť spoločný trh pre uhlie a oceľ a zabezpečiť, že tieto strategické suroviny sa nebudú využívať na vojenské účely. Toto bola prvá krok k vytvoreniu spoločného trhu v Európe, ktorý neskôr viedol k vytvoreniu EHS a rozvoju európskej integrácie.

Vývoj Európskej Integrácie

Členstvo v ESUO, EHS a Euratom bolo pre tieto krajiny významným krokom k hospodárskej spolupráci a mieru. Európska integrácia pokračovala ďalej s vytvorením ďalších európskych inštitúcií a rozšírením členstva na viac krajín. Šesť zakladajúcich členov však zohrávalo kľúčovú úlohu v začiatkoch tohto procesu.

Význam Európskej Šestky

Európska šestka predstavovala počiatok európskej integrácie a jej úspech bol kľúčovým impulzom pre vytvorenie dnešnej Európskej únie. Jej historický význam spočíva v tom, že položila základy pre spoločný trh, voľný pohyb tovarov a služieb a hlbšiu spoluprácu medzi európskymi krajinami. Tieto hodnoty a princípy sú dodnes jadrom európskej integrácie.

Európska šestka je symbolom odhodlania vytvoriť lepšiu a pokojnejšiu budúcnosť pre Európu a jej občanov prostredníctvom spolupráce a integrácie.

– značí šesť krajín, ktoré tvorili Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (založené v r. 1951), neskoršie Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (založené v r. 1957). Konkrétne ide o Belgicko, Francúzsko, Holandsko,

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥