Endogénne premenné

Endogénne premenné (endogenous variables) sú premenné určené, vysvetľované či generované modelom. V jednorovnicových modeloch majú charakter vysvetľovaných premenných, ale vo viacrovnicových modeloch majú dvojakú rolu. Môžu plniť úlohu vysvetľovaných aj vysvetľujúcich premenných (pozri spätné väzby). Endogénne premenné obvykle delíme podľa cieľa ekonometrickej analýzy na cieľové a ostatné. Táto klasifikácia premenných je bežná v ekonometrických úlohách optimálneho riadenia, alebo v úlohách makroekonomickej regulácie. V ekonometrickom modeli sú ich protipólom exogénne premenné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *