Dr.h.c.

Dr.h.c. – Čestný doktor

Doctor honoris causa – čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej školy rozšírenej o vedecké rady fakúlt. Udeľovanie titulu Dr. h. c patrí medzi akademické obrady.

Titul Doctor honoris causa, skrátene Dr.h.c., je čestný doktorát, ktorý sa udeľuje významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia. Udeľovanie tohto čestného titulu je význačnou súčasťou akademických obradov a slávnostných udalostí na vysokej škole.

Udelenie titulu Dr.h.c. je dôležitým spôsobom, ako oceniť výnimočné príspevky a úspechy jednotlivcov vo svojich odboroch. Tento čestný doktorát je udelený na základe rozhodnutia vedeckej rady vysokej školy, ktorá môže byť rozšírená o vedecké rady jednotlivých fakúlt.

Slávnostné zasadnutie, na ktorom sa titul Dr.h.c. udeľuje, je dôležitou udalosťou pre univerzitu a pre ocenenú osobnosť. V tomto okamihu sa oslava vedeckých a akademických úspechov stretáva s uznávaním a ocenením významnej individuálnej kariéry.

Titul Dr.h.c. je symbolom úcty a ocenenia vo svete vzdelania a vedeckého výskumu. Umožňuje univerzite uctiť významné osobnosti, ktoré svojím prínosom ovplyvnili akademickú oblasť a prispeli k rozvoju vedy a vzdelania.

Doctor honoris causa – čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej školy rozšírenej o vedecké rady fakúlt. Udeľovanie titulu Dr. h. c patrí medzi akademické obrady.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥