Dožitie

Ekonomický Pojem: Dožitie

Dožitie je termín z oblasti poistenia, ktorý označuje koniec poistenia alebo dobu dohodnutú v poistnej zmluve. Je to dôležitý aspekt v poistnom odvetví, ktorý definuje, kedy poistenec má nárok na plnenie od poisťovne.

Dožitie v Poistnej Zmluve

V rámci poistnej zmluvy sa dožitie často týka dosiahnutia určitého veku poistenca. Poistná zmluva môže byť uzatvorená s dohodnutým poistným obdobím, až do dosiahnutia konkrétneho veku poistenca, ktorý sa považuje za dožitie. V prípade, že poistenec prežije dohodnutý termín alebo dosiahne stanovený vek, poisťovňa je povinná vyplatiť poistné plnenie poistenca alebo jeho dedičom, ak je to uvedené v zmluve.

Význam Dožitia v Poistení

Dožitie je v poistnom odvetví dôležité pre poistenca, pretože určuje, kedy môže očakávať plnenie od poisťovne. Tento termín môže ovplyvniť aj výšku poistného plnenia, pretože niektoré poistné zmluvy obsahujú možnosti, ktoré umožňujú poistencovi vyberať poistné peniaze v pravidelných splátkach po dosiahnutí dožitia.

Záver

Dožitie je dôležitým pojmom v oblasti poistenia, ktorý označuje koniec poistnej zmluvy alebo dosiahnutie stanoveného veku poistenca. Uzatváranie poistných zmlúv a porozumenie termínu dožitia sú kľúčové pre správne plánovanie poistných potrieb a pochopenie nárokov na poistné plnenie.

dožitie sa konca poistenia alebo doby dohodnutej v poistnej zmluve.

Dosiahnutie stanoveného alebo dohodnutého veku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥