Dealer

Dealer v Kontexte Investovania

Dealer je ekonomický pojem z oblasti investovania, ktorý označuje osobu alebo inštitúciu, ktorá sa aktívne zapája do obchodovania s cennými papiermi, komoditami a inými finančnými nástrojmi. Dealer má schopnosť nakupovať a predávať tieto aktíva na vlastný účet, čím vytvára likviditu na trhu a umožňuje obchodníkom uskutočňovať transakcie.

Úloha Dealera

Dealer má dôležitú úlohu na finančných trhoch. Jeho hlavnou funkciou je zabezpečiť likviditu a fluiditu trhu. To znamená, že dealer je pripravený nakupovať a predávať aktíva za určené ceny a v určenom objeme. Týmto spôsobom uľahčuje obchodníkom rýchle a efektívne vykonávanie transakcií.

Typy Dealerov

Existujú rôzne typy dealerov na finančných trhoch. Medzi najznámejšie patria:

  • Market Maker: Tento typ dealera vytvára trh tým, že je pripravený kúpiť a predať aktíva za stanovené ceny. Market maker zabezpečuje likviditu a obvykle získava z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou.
  • Broker Dealer: Tento dealer pôsobí ako maklér a dealer zároveň. To znamená, že okrem toho, že vykonáva obchody pre svojich klientov, môže aj obchodovať na vlastný účet.
  • Authorized Participant: Tento typ dealerov sa zúčastňuje na tvorbe a správe burzovne obchodovaných fondov (ETF). Sú oprávnení vytvárať nové podiely ETF.

Záver

Dealer je dôležitým aktérom na finančných trhoch, ktorý zabezpečuje likviditu a umožňuje obchodníkom vykonávať transakcie s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi. Jeho úloha vytvára efektívne a funkčné trhy, na ktorých sa realizujú obchody a investičné stratégie. Rôzne typy dealerov zohrávajú rôzne úlohy a prispievajú k dynamike finančných trhov.

osoba alebo inštitúcia, ktorá sa účastní obchodovania a ktorá nakupuje alebo predáva na vlastný účet.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥