Compound option

Compound Option (Zložená Opcia, Násobná Opcia)

Compound Option, známa aj ako Zložená Opcia alebo Násobná Opcia, predstavuje špecifický finančný derivát, ktorý má na trhu svoje jedinečné využitie.

Základným pojmom, ktorým je potrebné začať pri vysvetlení compound option, je samotná opcia. Opcia je finančný kontrakt, ktorý dáva držiteľovi právo, avšak nie povinnosť, kúpiť alebo predať určitý aktív (napríklad akcie) za stanovenú cenu a v určenom časovom období. Compound option je potom druhou úrovňou tejto zmluvy.

Compound option predstavuje opciu na opciu. To znamená, že vlastník tejto zloženej opcie (držiteľ prvej opcie) získava právo kúpiť alebo predať inú opciu v budúcnosti. Táto konkrétna štruktúra je výhodná v situáciách, keď je potrebné riešiť viacnásobné rozhodnutia týkajúce sa investícií alebo hedgingu.

Existujú dva typy compound options:

  1. Call on Call (CAC): V tomto prípade držiteľ prvej opcie získa právo kúpiť druhú opciu typu Call. Týmto spôsobom môže vytvoriť pozíciu, ktorá profituje z rastu hodnoty aktíva.
  2. Put on Call (POC): V druhom prípade držiteľ prvej opcie získa právo predať druhú opciu typu Call. Týmto spôsobom môže profitovať z poklesu hodnoty aktíva.

Compound options sú často využívané v rôznych finančných stratégiách, najmä v situáciách, kedy je potrebné mať flexibilitu a schopnosť prispôsobiť sa zmenám na trhu. Ich hodnota a využitie sú závislé od viacerých faktorov, vrátane vývoja cien aktív a času.

Vzhľadom na ich komplexnosť a špecifické použitie sú compound options nástrojom, ktorý je najčastejšie využívaný profesionálnymi investormi a finančnými inštitúciami. Pre bežných investorov môže byť ich použitie náročné a vyžaduje presné porozumenie ich funkciám a rizikám.

(zložená opcia, násobná opcia) – Opcia na opciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥