číslo kontajneru

Číslo kontajneru

Číslo kontajneru je identifikačné číslo, ktoré pozostáva z predpony a sériového čísla. Napríklad: KNLU 1234567.

Číslo kontajneru je kľúčovým prvkom v medzinárodnej nákladnej doprave a obchode. Slúži na jednoznačnú identifikáciu nákladných kontajnerov, čo umožňuje presné sledovanie tovaru počas prepravy a logistických procesov.

Identifikácia kontajnerov je dôležitá pre správne načítanie, vykládanie a prepravu nákladu. Každý kontajner má svoje jedinečné číslo, ktoré obsahuje informácie o jeho pôvode a vlastnostiach. Predpona čísla kontajneru označuje vlastníka alebo prevádzkovateľa kontajnera, čo umožňuje rýchlu identifikáciu.

Číslo kontajneru môže pozostávať z rôznych kombinácií písmen, číslic a symbolov, a jeho dĺžka môže byť rôzna. Je to neoceniteľný nástroj pre logistiku a obchodné operácie, ktorý prispieva k efektívnemu a spoľahlivému priebehu medzinárodnej prepravy tovaru.

Identifikačné číslo kontajneru pozostávajúce z predpony a sériového čísla, napr. : KNLU 1234567.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥