cestovný akreditív

Cestovný akreditív

Druh akreditívu umožňujúci cestovanie bez prevážania peňažnej hotovosti; vystavuje ho banka a žiada v ňom jednu alebo niekoľko bánk (svojich dopisovateľov), aby osobe uvedenej v akreditíve vyplatili určenú sumu naraz alebo po častiach pri splnení určitých podmienok; o vydaní akreditívu upovedomuje banka platobné miesto v zahraničí osobitným listom.

Cestovný akreditív je špeciálny druh platobného nástroja, ktorý umožňuje cestovanie bez potreby prevážania peňažnej hotovosti. Je to dôležitý nástroj v oblasti medzinárodného obchodu a financií, ktorý zabezpečuje bezpečné a efektívne platby v rôznych krajinách.

Tento druh akreditívu je vystavený bankou a obsahuje pokyny pre jednu alebo viacero bánk, ktoré sú zapojené do procesu. Tieto banky, známe ako dopisovatelia, majú za úlohu vyplatiť určenú sumu osobám uvedeným v akreditíve.

Vyplácanie sumy môže byť uskutočnené buď naraz alebo po častiach, pričom platba je podmienená splnením určitých podmienok uvedených v akreditíve. Týmto spôsobom je zabezpečené, že platba bude vykonaná iba v prípade, že sú splnené všetky požadované kritériá.

Banka, ktorá vystavila cestovný akreditív, informuje o jeho vydaní platobné miesto v zahraničí osobitným listom. Toto platobné miesto je následne pripravené vyplatiť sumu spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená k jeho prijatiu.

Cestovné akreditívy sú dôležité pre medzinárodný obchod a cestovanie, pretože umožňujú bezpečné a spoľahlivé transakcie bez rizika prepravy hotovosti cez hranice. Týmto spôsobom prispievajú k efektívnemu fungovaniu globálnej ekonomiky.

Druh akreditívu umožňujúci cestovanie bez prevážania peňažnej hotovosti; vystavuje ho banka a žiada v ňom jednu alebo niekoľko bánk (svojich dopisovateľov), aby osobe uvedenej v akreditíve vyplatili určenú sumu naraz alebo po častiach pri splnení určitých podmienok; o vydaní akreditívu upovedomuje banka platobné miesto v zahraničí osobitným listom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥