cestná doprava pre vlastnú potrebu organizácie

Doprava, ktorú organizácia vykonáva pre vlastné potreby a účely, ako aj doprava vecí, ktorú sú predmetom jej vlastnej výrobnej alebo obchodnej činnosti, pokiaľ medzi organizáciou vykonávajúcou dopravu a odberateľom nevznikne právny vzťah založený zmluvou, ktorej predmetom je preprava osôb alebo vecí (cestnou prepravnou zmluvou).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥