cestná doprava pre vlastnú potrebu občana

Súhrnný názov pre: a) vlastnú dopravu občana a jeho príbuzných, ako aj iných osôb, pokiaľ sú príslušníkmi jeho domácnosti b) dopravu vecí pre jeho osobné potreby, ako aj pre osobné potreby osôb uvedených v a) c) dopravu vecí pre účely výkonu činnosti, na ktorú je oprávnený, a to cestným vozidlom, ktoré je občan oprávnený použiť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥