Centrum excelentnosti

Centrum excelentnosti: Prínosy v rámci európskej integrácie

Národné centrum excelentnosti (CE) predstavuje významný koncept v oblasti výskumu a vývoja, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v rámci európskej integrácie. CE je organizáciou, ktorá sa zameriava na výskum a vývoj s cieľom prispievať k medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a pridanej hodnote pre európsky výskumný priestor.

Úloha a prínosy centier excelentnosti

CE sú zapojené do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a ich hlavnou úlohou je:

  • Výskum a vývoj s pridanou hodnotou: CE vykonáva výskum a vývoj, ktorý má vysokú pridanú hodnotu pre hospodársku a spoločenskú prax. Ich projekty a výsledky výskumu sú následne aplikované v Slovenskej republike a prispievajú k jej ekonomickej a spoločenskej súdržnosti.
  • Vzdelávanie nových výskumných pracovníkov: CE hrá dôležitú úlohu pri vzdelávaní a príprave nových výskumných pracovníkov, čo je kľúčové pre udržateľný rozvoj v oblasti vedy a technológií.

Význam pre európsky výskumný priestor

Centrá excelentnosti majú význam aj v rámci európskej integrácie, pretože prispievajú k posilneniu spolupráce medzi krajinami a podporujú výskumné aktivity na európskej úrovni. Ich projekty a výsledky majú potenciál ovplyvniť európsky výskumný priestor a prispieť k inováciám a rozvoju vedy a technológií.

Záver

Centrá excelentnosti sú dôležitým pilierom v oblasti výskumu a vývoja v kontexte európskej integrácie. Ich úloha v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a prínos pre hospodársku a spoločenskú prax robia z nich kľúčových hráčov na ceste k inováciám a udržateľnému rozvoju v rámci Slovenskej republiky a celej Európy.

národné centrum excelentnosti (CE) – je organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor. Výsledky jej výskumu a vývoja sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥