cenová dohoda

Cenová dohoda

Cenová dohoda je termín z oblasti medzinárodného obchodu, ktorý označuje dohodu medzi spoločnosťou a jej dodávateľom týkajúcu sa cien a podmienok, ktoré sa vzťahujú na celý súbor tovarov a/alebo služieb, ktoré dodávateľ poskytuje. Tieto dohody majú kľúčový význam v obchodnom svete a ovplyvňujú spôsob, akým firmy nakupujú a predávajú produkty a služby.

Význam cenových dohôd

Cenové dohody s dodávateľmi sú dôležitou súčasťou stratégie obstarávania pre veľké aj malé spoločnosti. Tieto dohody umožňujú firmám dosiahnuť nasledovné výhody:

  • Zabezpečenie stabilných cien: Cenové dohody môžu pomôcť spoločnostiam zabezpečiť si stabilné ceny pre svoje produkty a služby po určitý časový interval. Týmto spôsobom sa znižuje riziko cenovej nestability na trhu.
  • Zlepšenie cash flow: Stanovením cien vopred môžu spoločnosti presnejšie plánovať svoje finančné toku a rozpočet, čo zlepšuje ich cash flow.
  • Lepšia kontrola nákladov: Cenové dohody umožňujú spoločnostiam lepšie kontrolovať svoje náklady na suroviny a iné materiály potrebné na výrobu ich produktov.
  • Prístup k výhodným cenám: Cenové dohody často umožňujú spoločnostiam získať prístup k výhodným cenám od svojich dodávateľov v porovnaní s tými, ktorí nemajú takéto dohody.

Typy cenových dohôd

Cenové dohody môžu mať rôzne formy a podmienky. Niektoré z najbežnejších typov zahŕňajú:

  • Fixné ceny: Táto forma dohody určuje pevné ceny pre produkty alebo služby počas určitého obdobia. To znamená, že ceny sa nemôžu meniť bez dohodnutého súhlasu.
  • Volumetrické zľavy: V tejto dohode sa cena mení na základe objemu tovaru alebo služieb, ktoré firma nakupuje od dodávateľa. Čím väčší objem, tým vyššia zľava.
  • Balíčkové ponuky: Dodávatelia môžu ponúkať balíčky tovarov alebo služieb za jednu cenu. Táto forma umožňuje zjednodušiť proces nákupu a vyjednávania.

Záver

Cenové dohody s dodávateľmi sú dôležitou súčasťou obchodnej stratégie spoločností v medzinárodnom obchode. Pomáhajú zabezpečiť stabilné ceny, zlepšiť cash flow a mať lepšiu kontrolu nad nákladmi. Rôzne typy dohôd umožňujú firmám prispôsobiť si ich potreby a preferencie.

Dohoda medzi spoločnosťou a dodávateľom o cenách a podmienkach celého súboru tovarov a/alebo službách poskytovaných dodávateľom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥