časový blok

Časový blok v oblasti zásob

Počet dní sumarizovaných do jedného stĺpcového zobrazenia. Týždenný časový blok by mal obsahovať všetky príslušné plánovacie údaje na daný týždeň. Týždenné časové bloky by mali byť čo možno najväčšie (aspoň v blízkom a strednom termíne), aby sa zabezpečilo efektívne plánovanie materiálových požiadaviek.

Časový blok je kľúčovým pojmom v oblasti zásob a plánovania materiálových požiadaviek. Predstavuje sumarizáciu časového intervalu do jedného stĺpcového zobrazenia, čo umožňuje efektívne plánovanie a kontrolu zásob.

Význam časových blokov

Časové bloky majú kľúčový význam pre efektívne plánovanie a riadenie zásob v podnikoch. Týždenný časový blok je jedným z najčastejšie používaných formátov, pretože umožňuje sumarizovať údaje za celý týždeň.

Týždenné časové bloky obsahujú všetky príslušné plánovacie údaje, ktoré sú potrebné pre daný týždeň, a to vrátane požiadaviek na materiály, dodávky a výrobné plány.

Plánovanie materiálových požiadaviek

Časové bloky sú nevyhnutné pre plánovanie materiálových požiadaviek. Pomáhajú manažérom a plánovačom sledovať a riadiť, koľko materiálov je potrebných v danom časovom období.

Je dôležité, aby týždenné časové bloky boli čo najväčšie, aspoň v blízkom a strednom termíne, aby sa zabezpečilo efektívne plánovanie a minimalizácia rizika nedostatku materiálov.

Počet dní sumarizovaných do jedného stĺpcového zobrazenia. Týždenný časový blok by mal obsahovať všetky príslušné plánovacie údaje na daný týždeň. Týždenné časové bloky by mali byť čo možno najväčšie (aspoň v blízkom a strednom termíne), aby sa zabezpečilo efektívne plánovanie materiálových požiadaviek.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥