Časová štúdia

Časová štúdia v manažmente výroby

Časová štúdia je dôležitou technikou v oblasti manažmentu výroby, ktorá sa venuje meraniu práce a analýze výkonnosti pri vykonávaní určitých pracovných úloh za definovaných podmienok. Táto technika slúži na získanie časových údajov a informácií o intenzite práce pri vykonávaní rôznych úloh v rámci výrobného procesu.

Cieľ časovej štúdie

Cieľom časovej štúdie je získať presné a spoľahlivé údaje o časoch vykonávania jednotlivých prvkov práce. Tieto údaje sú potrebné na optimalizáciu výrobných procesov, stanovenie normov práce a riadenie efektívnosti pracovnej sily.

Postup časovej štúdie

Časová štúdia obvykle zahŕňa nasledujúce kroky:

  1. Identifikácia úlohy: Prvým krokom je identifikácia konkrétnej práce, ktorá má byť analyzovaná.
  2. Meranie času: Nasleduje meranie času, ktorý je potrebný na vykonanie danej úlohy. Meranie sa vykonáva viackrát pre získanie spoľahlivých údajov.
  3. Intenzita práce: Okrem času sa tiež zaznamenáva intenzita práce, čo zahŕňa úsilie a zručnosť pracovníka pri vykonávaní úlohy.
  4. Analýza dát: Získané údaje sa analyzujú a spracujú na stanovenie normov práce a efektívnosti procesu.
  5. Zlepšovanie procesov: Na základe výsledkov časovej štúdie sa môžu identifikovať oblasti na zlepšenie výrobných procesov.

Využitie časovej štúdie

Časová štúdia má široké využitie v manažmente výroby a logistike. Pomáha pri stanovovaní pracovných noriem, plánovaní kapacity, riadení výrobných procesov a efektívnom využívaní pracovnej sily. Je neoddeliteľnou súčasťou snahy o zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti podniku.

Technika merania práce pre získanie časov a intenzity práce elementov určitej práce vykonávanej za určitých podmienok, a pre analyzovanie dát ako aj zistenie času potrebného na dokončenie práce na definovanej úrovni výkonnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥