Bod

Bod v ekonomickej informatike a jeho význam

V slovníku ekonomickej informatiky nájdeme množstvo špecializovaných pojmov a výrazov, medzi nimi aj pojem „bod.“ V kontexte ekonomickej informatiky a informačných technológií má tento pojem svoj význam, ktorým sa budeme zaoberať v nasledujúcom texte.

Pixel (px) – Bod v digitálnej rastrovej grafike

Jedným z významov pojmu „bod“ v ekonomickej informatike je v kontexte digitálnej rastrovej grafiky. V tomto prípade sa jedná o „pixel“ (skratka px), čo je najmenšia jednotka digitálnej rastrovej grafiky. Pixel je jedným svietiacim bodom na monitore alebo v obraze a je charakterizovaný svojou farbou.

V praxi to znamená, že obrazovka počítača alebo iného zariadenia zobrazuje obrázky a texty tým, že svieti rôznymi kombináciami pixelov. Výška a šírka obrazovky sa meria v počte pixelov, čo ovplyvňuje rozlíšenie obrazu. V oblasti ekonomickej informatiky sa môže pixel používať napríklad pri analýze a tvorbe grafických vizualizácií dát, kde presnosť a kvalita obrazu majú významný vplyv na interpretáciu informácií.

Pip – Minimálna zmena ceny finančného nástroja

Ďalším významom pojmu „bod“ v ekonomickej informatike je v kontexte finančných trhov a obchodovania. V tomto prípade sa jedná o „pip,“ čo označuje minimálnu zmenu ceny finančného nástroja. Pripomeňme si, že pip je skratka z anglického výrazu „percentage in point,“ čo môžeme voľne preložiť ako „percento na bode.“

Pip je dôležitým pojmom pre obchodníkov na finančných trhoch, pretože určuje minimálnu hodnotu, o ktorú sa cena finančného nástroja môže zmeniť. U väčšiny mien pip označuje štvrté miesto po desatinnej čiarke. Napríklad pri EUR/USD páre by zmena ceny z 1,1200 na 1,1201 znamenala zmenu o jednu pip.

Obchodníci sledujú pipy, pretože pomáhajú určiť výšku zisku alebo straty pri obchodovaní na finančných trhoch. Poznanie toho, koľko pipy predstavujú výkyvy ceny, je pre správne rozhodovanie na trhu kľúčové.

Záver

Terminológia v oblasti ekonomickej informatiky môže zahŕňať rôzne významy pojmu „bod.“ V digitálnej rastrovej grafike je to najmenšia jednotka obrazu – pixel, zatiaľ čo v obchodovaní na finančných trhoch je to minimálna zmena ceny finančného nástroja – pip. Obe tieto významy majú svoje miesto a význam vo svojich oblastiach a sú dôležité pre pochopenie a efektívne využitie v ekonomickej informatike.

(Pixel) – skratka z anglického slova picture element, obrazový prvok; skrátene na px, je najmenšia jednotka digitálnej rastrovej (bitmapovej) grafiky, jeden svietiaci bod na monitore, resp. jeden bod obrázku zadaný svojou farbou

(pip) – minimálna hodnota, o ktorú sa môže cena finančhého nástroja zmeniť. U väčšiny mien označuje štvrté miesto po desatinnej čiarke.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥