BIC

Význam a využitie BIC v medzinárodnom obchode

Bank Identification Code (BIC), známy tiež ako SWIFT kód, je štandardizovaný medzinárodný kód, ktorý sa používa na identifikáciu finančných inštitúcií po celom svete. BIC má zásadnú úlohu v globálnom bankovníctve a financiách, pretože zabezpečuje presnosť a efektivitu pri cezhraničných platbách a iných finančných transakciách.

Štruktúra a forma BIC

BIC kód pozostáva z 8 alebo 11 alfanumerických znakov. Prvé štyri znaky reprezentujú kód banky, nasledujú dva znaky pre kód krajiny, ďalšie dva pre lokalitu a posledné tri znaky (ktoré sú voliteľné) označujú pobočku. Táto štruktúra umožňuje presné a rýchle určenie, kde sa finančná inštitúcia nachádza a ako s ňou nadviazať kontakt.

Praktické využitie BIC v medzinárodných platbách

V praxi je BIC nevyhnutný pri vykonávaní medzinárodných platobných operácií. Slúži ako adresový kód, ktorý zabezpečuje, aby platba bola smerovaná presne tam, kde má byť. Finančné inštitúcie a banky poskytujú svoj BIC kód zákazníkom, aby tieto informácie mohli byť využité pri zriaďovaní transakcií do zahraničia alebo pri prijímaní platieb z iných krajín.

BIC a jeho vzťah ku kontajnerovej preprave

Okrem bankového sektora má BIC význam aj v kontexte kontajnerovej prepravy, kde Bureau international des containers (Medzinárodný úrad pre kontajnery) používa BIC kód na identifikáciu a sledovanie kontajnerov, čím prispieva k zefektívneniu a bezpečnosti celosvetového obchodu.

Získanie a overenie BIC

Získanie správneho BIC kódu je možné cez internetové stránky príslušných bánk alebo priamo v bankových pobočkách. Je tiež možné overiť BIC kód zahraničnej banky prostredníctvom rôznych online nástrojov, ktoré poskytujú detailné informácie o finančnej inštitúcii na základe zadaného kódu.

Záver

BIC je kľúčovým prvkom vo finančnom svete, ktorý zabezpečuje hladký chod medzinárodného obchodu a bankovníctva. Ako univerzálny identifikátor umožňuje BIC bezpečné a rýchle uskutočňovanie transakcií a zvyšuje dôveru v medzinárodný finančný systém.

Bureau international des containers – Medzinárodný úrad pre kontajnery.

(Bank Identification Code) – Medzinárodný bankový identifikačný kód (z ang. Bank Identification Code), ktorý má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia. Môže byť uvádzaný aj ako swiftový kód. Banky spravidla informujú o svojom BIC a tento kód je bežne dostupný aj na internetových stránkach bánk alebo na ich obchodných miestach. BIC kód zahraničnej banky je možné získať od zahraničného obchodného partnera, ktorý má v príslušnej banke otvorený účet, alebo informovaním sa v banke, kde má klient otvorený účet.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥