Bašta Európa

Toto slovné spojenie sa používa v súvislosti s obavami obchodných partnerov a prívržencov voľného obchodu v EÚ a narastajúceho protekcionizmu v Únii. K týmto obavám došlo v súvislosti so zavádzaním jednotného trhu, pretože niektoré členské štáty boli pripravené odstrániť bariéry v rámci Únie iba v spojení so zosilnenými opatreniami na kontrolu importu z nečlenských štátov EÚ. Výraz bašta Európa má pejoratívny význam. Používa sa aj výraz Pevnosť Európy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *