Bariérová opcia

Čo je bariérová opcia?

Bariérová opcia je špecifický druh finančného derivátu, ktorý patrí medzi opcie. Jej charakteristickým znakom je existencia bariéry, ktorá určuje splatnosť alebo nesplatnosť opcie. Táto bariéra je vopred stanovená a týka sa hodnoty podkladového aktíva.

Typy bariérových opcií

Existujú dva základné typy bariérových opcií: knock-in a knock-out.

Knock-in opcia sa stáva splatnou až v prípade, keď hodnota podkladového aktíva dosiahne alebo prekročí stanovenú bariéru. Do tej doby je táto opcia nesplatná a nemá žiadnu hodnotu.

Naopak, knock-out opcia je opcia, ktorá je pôvodne splatná, ale stráca svoju splatnosť (a tým pádom aj hodnotu), keď hodnota podkladového aktíva dosiahne alebo prekročí stanovenú bariéru.

Výhody a nevýhody bariérových opcií

Bariérové opcie sú obľúbené hlavne pre ich flexibilitu a možnosť prispôsobiť sa konkrétnym potrebám investorov. Umožňujú špecifikovať riziko a prípadný zisk omnoho presnejšie ako tradičné opcie. Vďaka tejto flexibilite môžu byť bariérové opcie lacnejšie v porovnaní s tradičnými opčnými kontraktmi.

Na druhej strane, vzhľadom na komplexnú štruktúru a závislosť od viacerých faktorov môže byť hodnotenie bariérových opcií zložitejšie. Investori by mali mať hlboké pochopenie pre mechanizmus fungovania týchto nástrojov a byť si vedomí všetkých rizík spojených s ich obchodovaním.

Záver

Bariérové opcie predstavujú zaujímavý nástroj pre investičnú stratégiu a môžu priniesť významné výhody v porovnaní s tradičnými opčnými kontraktmi. Avšak ako každý finančný nástroj, aj bariérové opcie nesú svoje riziká a vyžadujú si dôkladné pochopenie a analýzu pred ich využitím v investičnom portfóliu.

Opcia, ktorá začne (resp. prestane) byt splatná až po dosiahnutí určitej vopred stanovenej bariéry (väčšinou určitej hodnoty podkladového aktíva). V prípade, ak po dosiahnutí bariéry opcia nadobúda splatnosť, jedná sa o knock-in opciu. Naopak knock-out opcia stráca svoju splatnosť vtedy, ak hodnota podkladového aktíva dosiahne svoju bariéru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥