Amplikačný efekt – efekt podnikateľského reťazca, forresterov efekt

Efekt, ktorý sa vyskytuje v celom podnikateľskom reťazci, pretože kolísanie dopytu na konci reťazca (konzument) silne pociťujú na začiatku reťazca (zásobovatelia surovinami). Tento efekt je vyvolaný faktom, že v každom článku reťazca sa zmena dopytu zosiľuje následkom materiálových zásob na sklade, ktoré sa prispôsobujú zmenám dopytu na základe skúseností v dôležitých článkoch reťazca. Nedostatok informácií o zmenách na konci reťazca má obrovský vplyv na amplifikačný (rozširujúci, zosiľujúci) efekt.

Amplikačný efekt, tiež známy ako efekt podnikateľského reťazca alebo Forresterov efekt, je jav, ktorý výrazne ovplyvňuje celý podnikateľský reťazec. Tento efekt vzniká v dôsledku kolísania dopytu na konci podnikateľského reťazca, ktoré sa následne prenáša na začiatok reťazca, kde sa nachádzajú zásobovatelia surovinami a komponentmi.

Hlavným faktorom, ktorý spúšťa amplikačný efekt, je skutočnosť, že v každom článku podnikateľského reťazca sa zmeny v dopyte zosilňujú. To je často výsledkom zásobovateľských praktík a postupov, ktoré sa vyvinuli na základe skúseností získaných v dôležitých článkoch reťazca.

Zmeny v dopyte

Ako to funguje:

  1. Zmena dopytu na konzumenta: Amplikačný efekt sa často začne zmenou dopytu na konci reťazca, napríklad zvýšením alebo znížením dopytu po výrobku alebo službe.
  2. Reakcia v reťazci: Táto zmena dopytu sa rýchlo prenáša naspäť do reťazca. Zásobovatelia, ktorí dodávajú suroviny alebo komponenty na výrobu koncového produktu, musia prispôsobiť svoje dodávky na základe nového dopytu. To môže zahrňovať zvýšenie alebo zníženie výroby.
  3. Zosilnenie efektu: Pretože zásoby sa obvykle používajú na vyváženie kolísania dopytu, zmena dopytu na konci reťazca môže viesť k hromadnému nárastu objemov na začiatku reťazca. Tým sa zosilní efekt, pretože zásobovatelia musia reagovať na zvýšený tlak na zásobovanie.
  4. Výsledky: Amplikačný efekt môže viesť k cyklickým kolísaniam v celom reťazci, kde sa zmeny dopytu zosilňujú a prenášajú sa hore a dole reťazcom. Toto môže mať výrazný vplyv na výkon a efektívnosť podnikov v reťazci.

Amplikačný efekt

Amplikačný efekt je dôležitým aspektom riadenia reťazca a stratégie dodávateľskej siete. Podniky musia byť schopné rýchlo reagovať na zmeny v dopyte a zároveň optimalizovať svoje zásobovacie postupy, aby minimalizovali vplyv amplikačného efektu na svoje prevádzkové náklady a ziskovosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥