Aktívny telemarketing

Osobu z cieľovej skupiny vyhľadáva a telefonicky kontaktuje firma s cieľom ponúknuť produkt alebo službu, resp. poskytnúť alebo zistiť marketingovo využiteľné informácie.

Aktívny telemarketing je dôležitým pojmom v oblasti marketingu. Tento prístup k marketingu zahŕňa vyhľadávanie a telefonický kontakt s osobami z cieľovej skupiny s cieľom ponúknuť produkt alebo službu, poskytnúť informácie alebo získať dôležité marketingové údaje. V tomto článku preskúmame význam aktívneho telemarketingu a jeho využitie v obchode a marketingu.

Čo je aktívny telemarketing?

Aktívny telemarketing je forma priamej marketingovej komunikácie, ktorá sa vyznačuje používaním telefónu na kontaktovanie zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov. Cieľom tejto formy marketingu je nadviazať osobný kontakt s osobami v cieľovej skupine a dosiahnuť rôzne marketingové ciele, ako sú predaj, zber dát, zvýšenie povedomia o produkte alebo službe a mnoho ďalších.

Proces aktívneho telemarketingu

Proces aktívneho telemarketingu môže zahŕňať nasledujúce kroky:

 1. Identifikácia cieľovej skupiny: Firma najprv identifikuje skupinu ľudí alebo organizácií, ktoré sú potenciálnymi zákazníkmi alebo majú záujem o jej produkty alebo služby.
 2. Vytvorenie skriptu: Vytvorí sa skript alebo scenár, ktorým budú operátori nasledovať pri telefonickom kontaktovaní cieľovej skupiny. Skript obsahuje informácie o produkte alebo službe a spôsobe komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi.
 3. Kontaktovanie cieľovej skupiny: Operátori telefonicky kontaktujú ľudí alebo organizácie z cieľovej skupiny podľa stanovených kritérií. Počas hovoru sa snažia zaujať zákazníkov a predstaviť im produkt alebo službu.
 4. Získavanie informácií: Okrem ponuky produktu alebo služby môže aktívny telemarketing slúžiť aj na získavanie dôležitých informácií o potenciálnych zákazníkoch, ako sú ich potreby, preferencie a záujmy.
 5. Predaj a uzatvorenie obchodu: Ak je cieľom aktívneho telemarketingu predaj produktu alebo služby, operátori sa snažia presvedčiť zákazníkov o výhodách a hodnote produktu a usilujú sa uzatvoriť obchod.
 6. Sledovanie a hodnotenie výkonu: Firma sleduje a hodnotí výkon aktívneho telemarketingu na základe rôznych ukazovateľov, ako sú konverzie, ziskovosť a spokojnosť zákazníkov.

Výhody aktívneho telemarketingu

Aktívny telemarketing má niekoľko výhod:

 1. Osobný kontakt: Telefonický hovor umožňuje osobný kontakt so zákazníkmi, čo môže zvýšiť dôveru a povedomie o produkte alebo službe.
 2. Rýchla spätná väzba: Firma môže rýchlo získať spätnú väzbu od zákazníkov a prispôsobiť svoje marketingové stratégie podľa potreby.
 3. Zbieranie dát: Aktívny telemarketing umožňuje zbierať dôležité informácie o zákazníkoch, čo môže pomôcť pri lepšom cielení marketingových kampaní.

Nevýhody aktívneho telemarketingu

Napriek svojim výhodám má aktívny telemarketing aj niekoľko nevýhod:

 1. Potenciálna invazivita: Nie všetci ľudia sú nadšení z telefonických ponúk a niektorí ich môžu považovať za invazívne.
 2. Môže byť časovo náročný: Telefonický kontakt s každým zákazníkom môže byť časovo náročný a vyžadovať veľké množstvo hovorov.
 3. Závislosť od kvality operátorov: Úspech aktívneho telemarketingu závisí od schopnosti a komunikatívnych schopností operátorov.

Aktívny telemarketing

Aktívny telemarketing je dôležitým nástrojom v marketingu, ktorý umožňuje firmám nadviazať osobný kontakt so zákazníkmi, predstaviť im svoje produkty a služby a získavať dôležité informácie. Správne využitý môže byť efektívnym spôsobom na dosiahnutie marketingových cieľov a zvýšenie predaja. Avšak, aby bol úspešný, vyžaduje efektívne plánovanie, kvalitných operátorov a citlivosť voči potrebám a preferenciám zákazníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥