Akcia prioritná: Privilegovaná akcia vo svete investovania

Akcia prioritná (tiež preferenčná, resp. privilegovaná) je druh akcie, ktorý jej vlastníkovi (vlastníkom), ktoré sa neposkytujú vlastníkom iných druhov akcií. Môže ísť o právo na prednostný podiel na zisku (prioritná dividenda), právo na – superdividendu, predkupné právo na akcie v prípade ďalších emisií, právo na prednostný podiel z likvidačného zostatku pri zániku akciovej spoločnosti a pod. Právo na získanie prioritnej dividendy z prioritných akcií môže byť spojené s rozhodnutím zakotveným v stanovách akciovej spoločnosti, na základe ktorého majiteľom prioritných akcií nenáleží právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, resp. sa im obmedzuje alebo dokonca vylučuje právo na upisovanie novovydaných akcií

Preferenčná, resp. privilegovaná akcia, teda druh akcie, ktorý jej vlastníkovi (vlastníkom), ktoré sa neposkytujú vlastníkom iných druhov akcií.

Akcia prioritná, známa tiež ako preferenčná akcia, je špeciálny druh akcie, ktorý prináša svojim vlastníkom výhody, ktoré nie sú dostupné vlastníkom iných typov akcií. V tomto článku preskúmame, čo znamená byť vlastníkom akcie prioritnej a aké výhody a privilégiá to môže prinášať.

Privilegované vlastníctvo

Akcia prioritná je charakterizovaná svojimi privilegovanými vlastnosťami. Týmto privilegovaným vlastníkom sa dostáva určitých výhod v porovnaní s ostatnými akcionármi spoločnosti. Tieto výhody môžu zahŕňať právo na prednostný podiel na zisku, čo sa prejavuje v podobe prioritnej dividendy. To znamená, že majitelia akcií prioritných majú právo na zisk spoločnosti pred majiteľmi bežných akcií.

Ďalšie privilegium

Okrem prioritnej dividendy môžu majitelia akcií prioritných mať ďalšie výhody, ako napríklad superdividendu, ktorá môže byť ešte vyššia ako základná prioritná dividendu. Taktiež môžu mať predkupné právo na ďalšie akcie v prípade, že spoločnosť vykoná ďalšiu emisiu akcií. To dáva majiteľom prioritných akcií možnosť zachovať alebo zvýšiť svoj podiel v spoločnosti.

Obmedzenia a vylúčenia

Výhody spojené s akciami prioritnými môžu byť spojené s určitými obmedzeniami a vylúčeniami. Napríklad, majitelia týchto akcií môžu byť obmedzení vo svojom práve hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti. Toto obmedzenie môže byť stanovené v stanovách spoločnosti a má za cieľ udržať kontrolu nad spoločnosťou v rukách bežných akcionárov.

Okrem toho sa majiteľom akcií prioritných môže obmedziť právo na upisovanie nových akcií v prípade emisií. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že majitelia prioritných akcií nebudú mať neobmedzený vplyv na rozširovanie kapitálu spoločnosti.

Využitie vo finančnom svete

Akcie prioritné sú často používané spoločnosťami na rôzne účely. Môžu byť využívané na získanie kapitálu bez straty výlučnej kontroly nad spoločnosťou. Taktiež môžu byť užitočné pri financovaní špecifických projektov alebo pri riešení potrieb investičných partnerov.

Záver

Akcie prioritné predstavujú špeciálny druh akcií, ktorý prináša svojim majiteľom rôzne výhody a privilégiá. Tieto výhody sú často spojené s právom na prednostný podiel na zisku, superdividendu a ďalšími výhodami. Aj keď majitelia akcií prioritných môžu čeliť určitým obmedzeniam, ich výhody ich robia atraktívnym nástrojom vo svete financií a investovania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *