zoskupenie

Zlučovanie častí tak, aby vznikli súbory na základe určitých kritérií. Jeho cieľom je umožniť týmto súborom, aby boli považované za jeden celok berúc do úvahy určité záväzky a plánované funkcie. Tieto súbory môžu byť ďalej zlučované tak, aby vznikli nové. Poznámka: Číselné údaje týkajúce sa súborov veľmi často majú väčšiu spoľahlivosť pri dlhodobom plánovaní než číselné údaje týkajúce sa častí. Pri zlučovaní produktov napríklad môžu byť kritériá vyberané na základe komerčnej dôležitosti (napr. všetky produkty s určitou úžitkovosťou) alebo výrobnej dôležitosti (všetky produkty s určitým typom prácnosti). Súbory produktov vytvorené týmto spôsobom môžu byť považované za jeden celok pre účely plánovania.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥