zásobovací čakací čas – veľkostný čakací čas

Čakanie, ktoré sa vyskytuje vtedy, keď nákladové hľadiská zabraňujú určitej činnosti od jej začiatku, až po postačujúce prvky, ktoré sú vhodne spracované, alebo keď spracovávanie je vykonávané v pevne stanovenom čase. Príklady situácii v ktorých sa vyskytuje čas potrebný na čakanie na zásobovanie. – výroba, ktorá sa koná iba vtedy, ak môžu byť vyrábané dostatočne veľké série, – spracovávanie dokumentov: súbor dokumentov, ktorý sa musí spracovať prv, ako prejde do ďalšieho oddelenia, – preprava: zásoby tovaru, ktoré sa vytvoria pred pevne stanoveným časom prepravy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥