zameniteľnosť / interchangeability

Schopnosť použiť jeden výrobok, proces alebo službu namiesto iného k splneniu rovnakých požiadaviek. – INTERCHANGEABILITY – The ability of one product, process or service to be used in place of another to fulfil the same requirements.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *