Úroková miera

Úroková miera (interest rate) vyjadruje pomer úrok u a veľkosti kapitálu. Vytvára sa na trhu kapitálu ako výsledok vzájomného vzťahu dopytu po financovaní a ponukou financovania. Vo väčšine krajín však centrálna banka v rámci svojej monetárnej politiky úrokovú mieru priamo alebo nepriamo určuje (u nás je to Národná banka Slovenska).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *