Ukazovateľ P/E

Ukazovateľ P/E fondu predstavuje vážený priemer hodnoty ukazovateľov P/E všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu. P/E akcií spoločnosti sa vypočítavajú prostredníctvom delenia trhovej ceny týchto akcií na zisk na akciu za posledných 12 mesiacov. Pri výpočte priemernej hodnoty P/E Morningstar pripisuje akciám každej spoločnosti váhu v súlade s ich percentuálnym podielom v portfóliu. Znamená to, že väčšie pozície majú proporcionálne väčší vplyv na konečnú hodnotu ukazovateľa P/E. Vysoké P/E zvyčajne hovorí o tom, že trh je pripravený platiť za akcie spoločnosti vyššiu cenu v nádeji na jej schopnosť podstatne zväčšiť svoj zisk. P/E môže byť umelo nafúknutý. Je to vtedy ak má spoločnosť veľmi slabé ukazovatele za minulý rok a znamená to že hodnota čitateľa v zlomku je veľmi nízka. Nízky P/E znamená, že trh nie je presvedčený o schopnosti firmy dosahovať v budúcnosti väčšie zisky. Súčasne to však môže znamenať ja to, že trh si nevšimol tieto akcie a podhodnotil ich potenciál rastu. Tohto pohľadu sa pridržujú hodnotovo orientovaní súkromní a inštitucionálny investori. Pozri tiež: Domestic-Equity Style Box. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Price/Earnings (P/E).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *