Trvalá invalidita následkom úrazu

telesné poškodenie poisteného v zmysle poistných podmienok úrazového poistenia/pripoistenia našej spoločnosti, tento pojem nie je totožný s pojmom invalidita používaným v sociálnom zabezpečení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *