Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je vkladový produkt bánk, ktorý nám umožňuje zhodnotiť naše peňažné prostriedky počas pevne stanoveného obdobia. Keď termín, na ktorý bol vklad v banke uložený uplynie, môžeme si z neho svoje prostriedky vybrať alebo ich nechať ďalej zhodnocovať. Úroky, ktoré nám z termínovaného vkladu plynú si môžeme nechať pripísať k istine alebo nechať previesť na bežný účet, ktorý máme založený v banke, kde máme uložené prostriedky na termínovanom vklade. Na akú dobu môžem uložiť svoje peniaze na termínovaný vklad? Vo väčšine bánk máme možnosť uložiť svoje peniaze na 1, 3, 6, 12, 18, 24 mesiacov. Záleží na nás, akú dobu si vyberieme. Samozrejme máme možnosť nechať svoje peniaze zhodnocovať aj po uplynutí doby viazanosti, a to ak sa rozhodneme pre určitý počet opakovaní termínovaného vkladu. Aká je výpovedná lehota? Výpovedná lehota pre predčasný výber je stanovená podľa doby, na ktorú bol vklad uložený. Napríklad pre vklad na 1 mesiac môže byť výpovedná lehota 5 dní, pre vklad na 1 až 12 mesiacov by to mohlo byť 30 dní a podobne. Ak si vyberieme svoje peniaze z termínovaného účtu predčasne, platíme za to sankčné poplatky. Ich výška závisí od obchodných podmienok komerčných bánk. Akou úrokovou sadzbou sú moje peniaze počas stanoveného obdobia úročene? Prostriedky na termínovanom vklade sú zhodnocované počas pevne stanoveného obdobia úrokovou sadzbou, ktorej výška ostáva počas celého obdobia rovnaká. Výška úrokovej sadzby závisí od výšky vkladu a tiež od obdobia, na ktoré máme peniaze na termínovanom vklade uložené. Platí, že čím dlhšia doba vkladu a čím vyššia suma peňazí, tým vyššia úroková miera. (úroková miera sa pohybuje približne v rozmedzí 1, 2 pri jednomesačnom vklade po 3, 75% pri vklade na 24 mesiacov)

Je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta, počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *