technická súčinnosť / technical interoperability

Schopnosť rôzne nastavených systémov spolupracovať prostredníctvom vzájomného prepojenia, koordinovať výkon činností a zdieľať zdroje. – TECHNICAL INTEROPERABILITY – The capability of different sets of equipment to work together through interconnection, coordinated execution or sharing of resources.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *