taric – integrovaná tarifa európskej únie

TARIC je skratka pre Tarif intgr communautaire Integrovaná tarifa Európskej únie (Eú) založená na kombinovanej nomenklatúre. Tarifa obsahuje: a) doplnkové rozdelenia považované za TARIC podkapitoly, ktoré sú potrebné pre opis tovaru podľa špecifických hodnôt Eú, ako napríklad dočasné suspenzie, tarifné preferencie, kvóty a tarifné stropy, antidampingové colné poplatky a vyrovnávkové poplatky, referenčné ceny vo voľnom pohraničnom styku za víno, finančné kompenzácie, dovozné licencie, jednotkové objemy, variabilné komponenty, textilné kategórie, dozorné a ochranné merania, prijatie Španielska a Portugalska za členov, dohoda Cites, b) rozsah colných poplatkov a iných aplikovateľných sadzieb, c) číselný kód identifikovaný desiatou a jedenástou číslicou, ktoré spoločne s číslicou jedna až osem utvárajú TARIC číselné kódy a doplnkový TARIC kód zložený zo štyroch číslic. d) všetky ostatné informácie nevyhnutné pre riadenie legislatívy Eú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *