lokalizácia

Lokalizácia v preprave a špedícii: Významné aspekty a aplikácie

(v doprave) – 1. Ľubovoľné zemepisné miesto so stálym vybavením ako colnica umožňujúca medzinárodnú prepravu tovaru. 2. Zemepisné miesto ako napr. prístav, letisko, vnútroštátny nákladný terminál, kontajnerová nákladná stanica, kontajnerové depo, skladisko kontajnerov, terminál alebo iné ľubovoľné miesto, na ktorom môže prebehnúť colné odbavenie a/alebo pravidelné (napr. denné) potvrdzovanie dodávok tovaru. 3. Miesto v sklade označené alebo určené pre špeciálne účely.

Miesto alebo oblasť identifikované údajmi ako napr. adresa, súradnice, (kód pre) presný názov plus ďalšie detaily alebo (kód pre) presný názov používaný v obchode, atď.

Lokalizácia je významným pojmom v oblasti prepravy a špedície, ktorý sa vzťahuje k určeniu a označeniu konkrétnych geografických miest alebo oblastí, kde sa vykonávajú rôzne logistické a obchodné operácie. Tento pojem má viacero významov a aplikácií, ktoré sú kľúčové pre efektívnu prepravu tovaru a riadenie dodávok.

Lokalizácia v doprave

V oblasti dopravy a logistiky znamená lokalizácia konkrétne miesto s určitými vybavením, ktoré umožňuje medzinárodnú prepravu tovaru. Tieto miesta môžu zahŕňať colnice, prístavy, letiská, nákladné terminály a ďalšie logistické uzly. Lokalizácia v tomto kontexte umožňuje efektívne zorganizovať prepravu a zabezpečiť, že tovar je doručený tam, kde je potrebný, s minimálnymi oneskoreniami a problémami s colným odbavením.

Lokalizácia v skladovaní

V oblasti skladovania a skladových operácií znamená lokalizácia určité miesto v sklade, ktoré je označené alebo určené pre špeciálne účely. To môže zahŕňať označenie regálov, priestorov pre špecifický tovar alebo miest pre manipuláciu s materiálom. Lokalizácia v sklade je dôležitá pre rýchle a efektívne nájdenie a manipuláciu s tovarom, čo znižuje časy čakania a zvyšuje produktivitu.

Lokalizácia v informačných systémoch

V moderných informačných systémoch a softvérových aplikáciách je lokalizácia proces identifikácie a označovania miest alebo oblastí pomocou údajov, ako sú adresy, súradnice a presné názvy. Toto je dôležité pre geografické informačné systémy (GIS), navigačné aplikácie, online mapy a iné technológie, ktoré umožňujú určiť polohu a navigovať v reálnom svete.

Sumarizujúc, lokalizácia je kľúčovým pojmom v oblasti prepravy a špedície, skladovania a informačných systémov. Pomáha identifikovať a označovať miesta a oblasti pre efektívnu prepravu, skladovanie a navigáciu. Tento termín je neoddeliteľnou súčasťou moderného sveta logistiky a obchodu.

(v doprave) – 1. Ľubovoľné zemepisné miesto so stálym vybavením ako colnica umožňujúca medzinárodnú prepravu tovaru. 2. Zemepisné miesto ako napr. prístav, letisko, vnútroštátny nákladný terminál, kontajnerová nákladná stanica, kontajnerové depo, skladisko kontajnerov, terminál alebo iné ľubovoľné miesto, na ktorom môže prebehnúť colné odbavenie a/alebo pravidelné (napr. denné) potvrdzovanie dodávok tovaru. 3. Miesto v sklade označené alebo určené pre špeciálne účely.

Miesto alebo oblasť identifikované údajmi ako napr. adresa, súradnice, (kód pre) presný názov plus ďalšie detaily alebo (kód pre) presný názov používaný v obchode, atď.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥