Predictive analytics

Úvod k Predictive Analytics Predictive analytics, alebo prediktívna analýza, predstavuje analytický prístup v oblasti marketingu, ktorý využíva dáta a štatistické metódy na predpovedanie budúcich udalostí …