EBITDA

EBITDA je skratka pre „zisk pred zdanením, úrokom, odpismi a amortizáciou“. Tento ukazovateľ je v ekonómii široko využívaný na meranie výkonnosti spoločnosti, pretože poskytuje jasný …