Corporate governance

Corporate Governance predstavuje kľúčový aspekt riadenia a správy spoločností v ekonómii. Je to systém pravidiel, postupov a štruktúr, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili transparentnosť, …

Dividendy

Úvod k Dividendám Dividendy sú v ekonómii dôležitým pojmom, ktorý predstavuje podiel zo zisku spoločnosti vyplatený jej akcionárom, a to zvyčajne v peniazoch. Tento článok …