Benefit

Benefit v manažmente predstavuje dôležitý aspekt zamestnaneckých vzťahov a správy ľudských zdrojov. Ide o dodatočné výhody a výhody, ktoré zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom nad rámec …