Analytics

Úvod do Analytics v Marketingu Analytics, alebo analytika, je dôležitým nástrojom v oblasti marketingu, ktorý sa zameriava na proces analyzovania zberu a interpretácie dát. Cieľom …