Angel investor

Angel investor v podnikaní Angel investor je osoba, ktorá poskytuje finančnú podporu startupom alebo mladým firmám výmenou za podiel v spoločnosti. Tento ekonomický pojem v …