Automatizácia

Úvod k Automatizácii Automatizácia výrobných procesov predstavuje kľúčový faktor v súčasnom ekonomickom prostredí. Je to proces nahradenia ľudskej práce strojmi a počítačmi s cieľom dosiahnuť …