SKONIA

Skonia (SlovaK OverNight Index Average)

SKONIA je skratka pre SlovaK OverNight Index Average, čo znamená slovenský index priemernej úrokovej sadzby pre nocľahnutie. Tento ekonomický pojem sa týka operácií na finančnom trhu a úrokových sadzieb medzi bankami.

Definícia SKONIA

SKONIA predstavuje vážený priemer úrokových sadzieb všetkých nocľahnutích depozitov, ktoré sú uložené medzi referenčnými bankami na medzibankovom trhu. Referenčné banky sú tie, ktorým bol pridelený štatút referenčnej banky.

Výpočet a zverejňovanie SKONIA

Referenčná úroková sadzba SKONIA je vypočítaná a zverejňovaná Národnou bankou Slovenska (NBS). Táto sadzba sa vypočítava na základe údajov, ktoré sú dodané referenčnými bankami. SKONIA je dôležitým ukazovateľom na finančnom trhu, ktorý ovplyvňuje úrokové sadzby pre nocľahnutie.

Význam SKONIA

SKONIA má veľký význam pre finančný trh a bankový sektor. Je používaná na stanovenie úrokových sadzieb pre nocľahnutie medzi bankami. Tieto sadzby môžu mať vplyv na celkovú úroveň úrokových sadzieb v krajine a ovplyvňovať hospodársku situáciu.

Záver

SKONIA je dôležitým ukazovateľom pre finančný trh a bankový sektor na Slovensku. Predstavuje priemer úrokových sadzieb pre nocľahnutie medzi referenčnými bankami a ovplyvňuje úrokové sadzby na medzibankovom trhu. Zverejňuje ju Národná banka Slovenska a je dôležitým nástrojom pre riadenie úrokových sadzieb na trhu.

SKONIA (SlovaK OverNight Index Average) – sa rozumie vážený priemer úrokových sadzieb všetkých O/N depozít uložených medzi referenčnými bankami na medzibankovom trhu (banky, ktorým bol pridelený štatút referenčnej banky). Referenčnú úrokovú sadzbu SKONIA vypočítava a zverejňuje NBS na základe údajov dodaných referenčnými bankami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥