prípravná doba objednávky

Prípravná doba objednávky vo výrobe

Časový úsek medzi okamihom determinujúcim objednávku produktu (dátum požiadavky objednávania) a okamihom keď je objednávka napísaná (dátum napísania objednávky).

Prípravná doba objednávky je kritickým faktorom v procese výroby a logistiky, ktorý ovplyvňuje časovanie a dodaciu schopnosť podniku. Tento termín sa vzťahuje na časový úsek medzi okamihom, kedy sa stanovia požiadavky na objednávku produktu, a okamihom, keď sa objednávka oficiálne napíše a odovzdá sa dodávateľovi.

Význam prípravnej doby objednávky

Prípravná doba objednávky má dôležitý význam v oblasti výroby a logistiky:

  • Plánovanie a príprava: Požiadavky na objednávku produktu musia byť stanovené a zosúladené s potrebnými zdrojmi a kapacitami výrobného procesu.
  • Optimalizácia dodacích termínov: Prípravná doba objednávky umožňuje presne plánovať a určiť dodací termín produktu zákazníkovi.
  • Zabezpečenie materiálov: Výrobný proces vyžaduje prípravu potrebných materiálov, komponentov a zdrojov na výrobu produktu.
  • Kontrola kvality: Prípravná doba objednávky zahŕňa aj procesy kontroly kvality a zabezpečenia, že produkt bude spĺňať požadované špecifikácie.

Príklad prípravnej doby objednávky

Príkladom prípravnej doby objednávky môže byť výrobný proces v automobilovej továrni. Keď zákazník objedná nový automobil, začína sa príprava objednávky. Požiadavky na farbu, výbavu a ďalšie špecifikácie sa stanovia a zohľadnia sa výrobné kapacity. Počas prípravnej doby sa zabezpečí dostupnosť všetkých potrebných dielov a komponentov na výrobu automobilu, aby bol dodací termín splnený.

Záver

Prípravná doba objednávky je dôležitým faktorom v oblasti výroby a logistiky, ktorý ovplyvňuje plánovanie, dodaciu schopnosť a kvalitu produktu. Správna príprava a koordinácia v tejto fáze sú kľúčové pre efektívne a spoľahlivé výrobné procesy.

Časový úsek medzi okamihom determinujúcim objednávku produktu (dátum požiadavky objednávania) a okamihom keď je objednávka napísaná (dátum napísania objednávky).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥