Prípad Cassis de Dijon

Prípad Cassis de Dijon a voľný pohyb tovaru

Rozhodnutie Súdneho dvora EU z roku 1979, známe ako Cassis de Dijon, má zásadný význam pre voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu Európskej únie.

Cassis de Dijon je likér z čiernych ríbezlí, ktorý sa vyrába vo Francúzsku. V prípade tohto konkrétneho produktu sa však objavil problém, keď západonemecký liehovarnícky monopol sa pokúsil zakázať jeho import na nemecký trh. Dôvodom bolo to, že obsah alkoholu v Cassis de Dijon bol pod minimom (25 %), ktorý stanovuje nemecký zákon o likéroch. To by sa mohlo javiť ako jednoduchý spor o technické normy, ale rozhodnutie Súdneho dvora EU zmenilo paradigmu voľného obchodu v EÚ.

Vzájomné uznanie výrobných noriem

Cassis de Dijon stanovilo, že výrobok, ktorý je legálne vyrábaný a predávaný v jednom členskom štáte EÚ, možno bez obmedzení exportovať do iného členského štátu. Tento princíp je známy aj ako „vzájomné uznanie výrobných noriem.“ To znamená, že akýkoľvek výrobok, ktorý spĺňa požiadavky a je legálny v jednej krajine EÚ, by mal mať právo byť predávaný aj v ďalších krajinách EÚ bez prekážok.

Význam pre voľný obchod v EÚ

Rozhodnutie Cassis de Dijon je dôležitým krokom pre voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu EÚ. Odstránilo potrebu detailného zosúladenia výrobných noriem medzi členskými štátmi, čím sa výrazne uľahčil obchod medzi nimi. Tento krok pomohol odstrániť prekážky a otvoriť dvere pre výrobky z rôznych členských štátov, čo viedlo k väčšiemu výberu a konkurencii na trhu.

Záver

Prípad Cassis de Dijon je symbolickým príkladom toho, ako EÚ uplatňuje princípy voľného obchodu a voľného pohybu tovaru. Vytvoril precedent pre ďalšie súdne rozhodnutia a zároveň posilnil jednotný trh EÚ. Je dôležité chápať, že voľný obchod v EÚ je založený na zásadách, ktoré umožňujú výrobkom súťažiť a prekonávať prekážky na ceste k prosperite a rastu v celej Európskej únii.

Rozhodnutie Súdneho dvora EU z r. 1979, známe ako Cassis de Dijon stanovilo, že výrobok, ktorý sa legálne vyrába a predáva v jednom členskom štáte, možno bez obmedzení exportovať do iného členského štátu. Tento princíp je známy aj ako vzájomné uznanie výrobných noriem. Rozhodnutie je dôležitým krokom, umožňujúcim voľný obeh tovaru v rámci jednotného trhu, pretože odstraňuje potrebu detailného zosúladenia výrobných noriem. Cassis de Dijon je likér z čiernych ríbezlí, ktorý sa vyrába vo Francúzsku. Západonemecký liehovarnícky monopol sa pokúšal zakázať jeho import na nemecký trh, pretože jeho obsah alkoholu je pod minimom (25 %), ktoré stanovuje nemecký zákon o likéroch. Súd tento argument neakceptoval.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥