poistník

Pojem „Poistník“ v Ekonomike a Poisťovníctve

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu s poistiteľom. Je to osoba, ktorej vyplývajú práva a povinnosti určené v poistnej zmluve.

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. Má aj právo zmluvu vypovedať.

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poistiteľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu.

Osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu s poistiteľom. Je to osoba, ktorej vyplývajú práva a povinnosti určené v poistnej zmluve.

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. Má aj právo zmluvu vypovedať.

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poistiteľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu.

Osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥