pivotná hmotnosť

Pivotná hmotnosť – minimálna zúčtovateľná hmotnosť v leteckej nákladnej doprave

Pivotná hmotnosť je dôležitým pojmom v leteckej nákladnej doprave a týka sa minimálnej hmotnosti, za ktorú je jednotka nákladu zúčtovateľná pre prepravu. Tento koncept hrá kľúčovú úlohu pri stanovení nákladov a účtovaní v leteckom priemysle.

Význam pivotnej hmotnosti

V leteckej nákladnej doprave je kapacita lietadla obmedzená hmotnosťou, ktorú je schopné prepraviť. Avšak nie všetky náklady majú rovnakú hustotu alebo hmotnosť. Preto je stanovená pivotná hmotnosť, ktorá predstavuje minimálnu hmotnosť, za ktorú sa účtuje preprava.

Keď je hmotnosť jednotky nákladu menšia alebo rovnaká ako pivotná hmotnosť, prepravca účtuje poplatok na základe tejto hmotnosti. Ak je hmotnosť jednotky nákladu väčšia ako pivotná hmotnosť, účtuje sa na základe skutočnej hmotnosti. To znamená, že pivotná hmotnosť je kritickým faktorom pri výpočte nákladov na prepravu tovaru leteckou dopravou.

Výpočet pivotnej hmotnosti

Pivotná hmotnosť sa vypočítava na základe objemu nákladu a jeho hustoty. Presný vzorec pre výpočet sa môže líšiť medzi rôznymi leteckými spoločnosťami, ale základný princíp zostáva rovnaký. Vo všeobecnosti je pivotná hmotnosť definovaná ako určitý objem nákladu v kubických palcoch, ktorý zodpovedá minimálnej hmotnosti v librách alebo kilogramoch.

Záver

Pivotná hmotnosť je dôležitým pojmom v leteckej nákladnej doprave, ktorý ovplyvňuje náklady na prepravu tovaru leteckou dopravou. Je to minimálna hmotnosť, za ktorú je jednotka nákladu zúčtovateľná, a jej výpočet závisí od objemu nákladu a jeho hustoty. Pochopenie tohto pojmu je kľúčové pre efektívne plánovanie a riadenie leteckých prepráv.

(v leteckej nákladnej doprave) – Minimálna zúčtovateľná hmotnosť jednotky nákladu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥