OTS

Ots: optimalizácia dosahu v marketingu

GRP a reach sú dvoma na sebe závislými premennými, ktorých vzťah je vyjadrený treťou neznámou v tomto trojuholníku, ktorou je OTS.

Čo je OTS?

OTS, čo je skratka pre „Opakovanie kontaktných príležitostí“ (Opakovanie kontaktov s príležitosťami) je kľúčovým pojmom v oblasti marketingu a reklamy. Tento pojem sa týka množstva exponovaní reklamného obsahu, ktoré je potrebné, aby sa správa, reklama alebo kampan dostala k svojim cieľovým zákazníkom.

Vzťah medzi GRP, Reach a OTS

Pre pochopenie OTS je dôležité poznať vzťah medzi GRP (Gross Rating Points) a Reach (dosah). GRP je miera, ktorá meria celkový počet exponovaní reklamy v určitom časovom období. To zahŕňa všetky kontakty s reklamným obsahom, nezávisle na tom, či sú jednotlivé osoby unikátne alebo nie.

Na druhej strane je Reach ukazovateľom, ktorý meria počet unikátnych jednotlivcov alebo domácností, ktoré boli vystavené reklame. Reach sa zameriava na to, koľko ľudí alebo domácností bolo dosiahnutých, a zohľadňuje, či boli vystavení reklame iba raz alebo viackrát.

Tu prichádza do hry OTS. OTS je tretia neznáma v tomto trojuholníku a reprezentuje priemer počtu exponovaní reklamy jednému unikátnemu členovi cieľovej skupiny. V podstate je to pomer medzi GRP a Reach. Pomáha marketérom pochopiť, koľko krát musí byť reklama vystavená jednému členovi cieľovej skupiny, aby sa dosiahol želaný efekt.

Význam OTS pre marketing

OTS je dôležitým nástrojom pre marketingových profesionálov, pretože pomáha efektívne alokovať rozpočet na reklamu. Optimálny počet exponovaní reklamy závisí od rôznych faktorov, vrátane produktu alebo služby, cieľovej skupiny a cieľov kampane. Príliš malý počet exponovaní môže znamenať, že reklama nebude dosahovať dostatočné povedomie, zatiaľ čo príliš veľa exponovaní môže byť plytvaním rozpočtu.

Výpočet OTS môže byť komplexný proces, ale je kľúčový pre úspech marketingových kampaní. Znalosť správneho počtu exponovaní pre každého člena cieľovej skupiny môže viesť k efektívnejšiemu využitiu reklamných zdrojov a zvýšeniu účinnosti reklamnej kampane.

Záver

OTS je dôležitým pojmom v oblasti marketingu a reklamy, ktorý pomáha marketérom pochopiť, koľko krát musí byť reklama vystavená jednému členovi cieľovej skupiny, aby dosiahla želaný efekt. Tento koncept je dôležitý pre správne plánovanie a optimalizáciu reklamných kampaní a môže prispieť k zvýšeniu účinnosti a efektivity marketingových úsilií.

GRP a reach sú dvoma na sebe závislými premennými, ktorých vzťah je vyjadrený treťou neznámou v tomto trojuholníku, ktorou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥