otočný žeriav

Otočný žeriav

Žeriav, pri ktorom sa pracovné zariadenie otáča v pôdoryse vo vzťahu k podpernej časti.

Význam otočného žeriava v medzinárodnom obchode

Otočný žeriav je dôležitým nástrojom v oblasti medzinárodného obchodu, najmä v logistických operáciách spojených s manipuláciou s nákladom a tovarom. Tento špeciálny žeriav umožňuje otáčanie pracovného zariadenia vo vzťahu k jeho podpore, čo je kľúčové pre rôzne operácie v medzinárodnom obchode, ako je nakladanie a vykladanie tovaru z lodí a kontajnerov alebo manipulácia s ťažkými bremenami na skladiskách.

Charakteristika otočného žeriava

Otočný žeriav pozostáva z podpernej časti a pracovného zariadenia, ktoré sa môže otáčať v pôdoryse vo vzťahu k tejto podpernej časti. Toto zariadenie je často vybavené zdvíhacím hákom alebo inými príslušenstvami, ktoré umožňujú zdvíhanie a manipuláciu s nákladom. Jeho schopnosť otáčania umožňuje presné umiestnenie tovaru a bremien na požadované miesto pri plnení medzinárodných obchodných zmlúv.

Použitie otočného žeriava v medzinárodnom obchode

Otočné žeriavy majú široké uplatnenie v rôznych aspektoch medzinárodného obchodu:

  • Prístavy a lodné terminály: V prístavoch sú otočné žeriavy nevyhnutné pre nakladanie a vykladanie kontajnerov a nákladu z lodí.
  • Logistika a skladovanie: V logistike a skladovaní sa otočné žeriavy používajú na manipuláciu s nákladom a jeho presné umiestnenie na skladiskách.
  • Stavebníctvo: Pri stavebných projektoch môžu otočné žeriavy pomôcť s manipuláciou ťažkých stavebných materiálov a zariadení.

Záver

Otočný žeriav je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného obchodu, ktorý umožňuje presné manipulovanie s nákladom a plnenie medzinárodných obchodných zmlúv. Jeho schopnosť otáčania pracovného zariadenia je kľúčová pre efektívne logistické operácie a prepravu tovaru vo svetovom obchode.

Žeriav, pri ktorom sa pracovné zariadenie otáča v pôdoryse vo vzťahu k podpernej časti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥