Orgány samosprávneho kraja

Orgány samosprávneho kraja

Orgány samosprávneho kraja zahŕňajú:

  • Zastupiteľstvo: Zastupiteľstvo samosprávneho kraja je legislatívnym orgánom, ktorý prijíma zákony a nariadenia týkajúce sa danej oblasti.
  • Predseda: Predseda samosprávneho kraja je výkonným vedúcim orgánom, ktorý zastupuje kraj nachádzajúci sa na vyššej úrovni samosprávy.

Úloha a Zodpovednosť

Orgány samosprávneho kraja majú kľúčovú úlohu v správe a riadení územných jednotiek. Zastupiteľstvo prijíma dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú hospodársku a spoločenskú politiku kraja, zatiaľ čo predseda zabezpečuje ich vykonávanie a zastupuje krajskú samosprávu vo vzťahu k iným orgánom.

– zastupiteľstvo, predseda.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥