Opcia

Opcia

(opčný kontrakt) – finančný nástroj z kategórie derivátov, nadobúdateľovi dáva právo, nie však povinnosť, nakúpiť alebo predať určité základné nástroje za určitú cenu, v určitej dobe. Vystaviteľ opcie má povinnosť predať alebo kúpiť základný nástroj – podľa dispozície nadobúdateľa opcie. Rozlišujeme dva základné typy opcií – nákupnú opciu (call) a predajnú opciu (put).

(Option) – Termínový kontrakt, ktorým jedna strana získava právo v budúcnosti kúpiť (kúpna opcia – call option) alebo predať (predajná opcia – put option) finančné aktívum alebo komoditu za cenu stanovenú v súčasnosti.

Právo kúpiť alebo predať cenný papier, komoditu, plodinu alebo akciový index za danú cenu k určitému dátumu alebo pred týmto dátumom.

(opčný kontrakt) – finančný nástroj z kategórie derivátov, nadobúdateľovi dáva právo, nie však povinnosť, nakúpiť alebo predať určité základné nástroje za určitú cenu, v určitej dobe. Vystaviteľ opcie má povinnosť predať alebo kúpiť základný nástroj – podľa dispozície nadobúdateľa opcie. Rozlišujeme dva základné typy opcií – nákupnú opciu (call) a predajnú opciu (put).

(Option) – Termínový kontrakt, ktorým jedna strana získava právo v budúcnosti kúpiť (kúpna opcia – call option) alebo predať (predajná opcia – put option) finančné aktívum alebo komoditu za cenu stanovenú v súčasnosti.

Právo kúpiť alebo predať cenný papier, komoditu, plodinu alebo akciový index za danú cenu k určitému dátumu alebo pred týmto dátumom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥